De beste warmtepomp deals
Ontvang offertes en bespaar tot 40%
 

Gratis en vrijblijvend

Homedeal.be Warmtepomp Subsidie warmtepomp in 2024

Subsidie warmtepomp in 2024

Een warmtepomp is een goede keuze voor zowel het milieu als je portemonnee. Door te kiezen voor een warmtepomp, kun je genieten van energiebesparing en lagere energiekosten. Bovendien is er per gewest een aantrekkelijke subsidie beschikbaar om de aanschaf en installatie te ondersteunen. Lees hier alles over de subsidieaanvraag voor een warmtepomp. Je leest hier over de inhoud van de subsidie, de voorwaarden en hoe je een warmtepomp subsidie kan aanvragen als particulier.

Waarom zijn subsidies voor warmtepompen beschikbaar?

België heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Warmtepompen spelen hierbij een cruciale rol omdat ze gebruik maken van natuurlijke warmtebronnen en aanzienlijk minder CO2 uitstoten in vergelijking met andere traditionele verwarmingssystemen.

Door het stimuleren van de installatie van warmtepompen hoopt de overheid de ecologische voetafdruk van huishoudens en bedrijven te verkleinen. Dit past binnen de bredere Europese Green Deal, die streeft naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Subsidies maken deze technologie financieel toegankelijker voor een breed publiek, wat de acceptatie en implementatie versnelt. 

De Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestregeringen spelen een belangrijke rol in het toekennen van subsidies en het ondersteunen van hernieuwbare energieprojecten. Elk gewest heeft specifieke programma’s en subsidies die zijn afgestemd op de regionale behoeften en prioriteiten. Deze regionale overheden werken samen met lokale instanties om ervoor te zorgen dat de subsidies effectief worden ingezet en dat zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven hiervan kunnen profiteren.

Kom in contact met de beste vakspecialisten uit je regio.
Warmtepomp in een Nederlands straatbeeld

Aanvragen van een warmtepomp subsidie als particulier

Als particulier een warmtepomp subsidie aanvragen kan een complex proces lijken, maar met de juiste informatie wordt het een stuk eenvoudiger. Hieronder begeleiden we je door het de subsidieaanvraag voor een warmtepomp in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Welke warmtepompen komen in aanmerking? 

De naam van een warmtepomp staat voor de warmtebron (bodem, grondwater of lucht) en het afgiftesysteem (lucht of water). Om als particulier in aanmerking te komen voor de warmtepomp subsidie moet je kiezen voor een van onderstaande type warmtepompen:

 1. Geothermische warmtepomp: dit type haalt warmte uit de grond via een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond. De warmte wordt aan het water van de centrale verwarming afgegeven.
 2. Lucht-lucht warmtepomp: lucht-lucht warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht en gebruiken deze om de lucht binnen in je huis te verwarmen of te koelen. Dit systeem kan ook als airconditioning werken.
 3. Lucht-water warmtepomp: deze pomp haalt warmte uit de buitenlucht en gebruikt deze om water te verwarmen dat door je verwarmingssysteem en kranen stroomt. Dit systeem kan zowel je huis verwarmen als warm water leveren.
 4. Hybride lucht-water warmtepomp: deze pomp combineert een traditionele cv-ketel met een lucht-water warmtepomp. Dit systeem schakelt tussen de warmtepomp en de cv-ketel, afhankelijk van wat op dat moment het meest efficiënt is.

Subsidie aanvragen voor een warmtepomp als particulier – Vlaanderen

In Vlaanderen kun je als particulier aanspraak maken op de VerbouwPremie. Voordat je begint met het aanvragen van de subsidie voor een warmtepomp in Vlaanderen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Verzamel alle benodigde documenten zoals offertes, de eindfactuur van de installatie, en indien van toepassing een omgevingsvergunning. Deze documenten zijn essentieel om in aanmerking te komen voor de subsidieaanvraag warmtepomp.

Wie komt in aanmerking?

De VerbouwPremie voor een warmtepomp is aan te vragen door: 

 • Elke eigenaar en investeerder van bestaande woon- en niet-woongebouwen. 
 • Indien de warmtepomp gaat dienen voor meerdere appartementen van een appartementengebouw komt de premie toe aan de investeerder van dit volledige gebouw. Als het gebouw door de VME is opgericht dan zal de subsidie aan hen toekomen. 

De voorwaarden 

 1. Gebouwvereisten: het gebouw moet vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, of vanaf 2014 met een omgevingsvergunning die minimaal vijf jaar voor de eindfactuur is verleend.
 2. Gebruik: de warmtepomp moet gebruikt worden voor ruimteverwarming, eventueel gecombineerd met sanitair warm water en zwembadverwarming.
 3. Installatie: de installatie moet door een Rescert-gecertificeerde installateur gebeuren.
 4. Frequentie: een premie kan slechts om de 10 jaar worden aangevraagd.
 5. Energie-efficiëntie: De warmtepomp moet voldoen aan de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie-eisen (COP).

Bekijk voor de overige voorwaarden de website: Vlaanderen.be

Hoe ziet het subsidieaanvraag proces voor een warmtepomp eruit? 

1. Verzamel de juiste documenten:

 • Eindfacturen, aannemersattesten, technische attesten en foto’s.
 • Identiteitskaart, EAN-nummer elektriciteit, offertes en foto’s van voor en na de werken.
 • Bewaar alle documenten in de formaten .pdf, .jpeg, en .png.

2. Aanmelden via Mijn VerbouwLoket:

 • Ga naar Mijn VerbouwLoket en klik op ‘aanmelden’.
 • Log in met itsme of e-ID en kaartlezer.
 • Volg de instructies om je aan te melden.

3. Start een nieuwe subsidieaanvraag:

 • Klik op ‘Mijn VerbouwPremie start nieuwe aanvraag’.
 • Volg de stappen en klik op de blauwe knop ‘ga naar deze stap’ om de eerste stap te openen.

4. Vul de gegevens in:

 • Geef aan of het om een eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw gaat.
 • Vul de details in over het gebouw, zoals de EAN-code elektriciteit, de leeftijd van het gebouw en hoe het wordt verwarmd.
 • Vink alle categorieën aan waarvoor je een premie wilt aanvragen.

5. Voeg facturen, attesten en andere documenten toe:

 • Upload alle facturen afzonderlijk.
 • Voeg offertes en andere relevante documenten toe.

6. Communicatie en betaling:

 • Kies hoe je op de hoogte gehouden wilt worden (bijv. via E-BOX).
 • Vul je contactgegevens en bankrekeningnummer in.

7. Overzicht:

 • Controleer of alle gegevens correct zijn ingevuld.
 • Bevestig dat alles klopt en klik op ‘indienen’.

8. Een aanvraag vervolledigen:

 • Je kunt een aanvraag starten en later vervolledigen.
 • Meld je aan via Mijn VerbouwLoket en klik op ‘vervolledig aanvraag’ om verder te gaan.
Warmtepomp verhoogt het energielabel en je kunt er subsidie voor aanvragen

Warmtepomp subsidie aanvragen als particulier – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kun je aanspraak maken op de Renolution premie. Dit is een premie voor een warmtepomp die specifiek geldt voor dit gewest. Bekijk hieronder wie hier aanspraak op kan maken, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe het aanvraagproces in elkaar zit. 

Voor wie is de Renolution premie bedoeld?

De subsidie is bedoelt voor degenen die in een van de 4 onderstaande categorieën vallen:

Eigenaars
 • Particuliere eigenaars: personen die eigenaar zijn van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deze willen renoveren om energie-efficiëntie te verbeteren.
 • Mede-eigenaars: verenigingen van mede-eigenaars die renovaties willen uitvoeren in gemeenschappelijke delen van appartementengebouwen, zoals de installatie van warmtepompen.
Bewoners
 • Huurders: personen die een woning huren en toestemming hebben van de verhuurder om energie-efficiënte verbeteringen aan te brengen, zoals de installatie van een warmtepomp.
Verhuurders
 • Particuliere verhuurders: personen die een woning verhuren en bereid zijn te investeren in energie-efficiënte verbeteringen.
 • Sociale verhuurders: organisaties die sociale woningen beheren en willen investeren in het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun panden.
Bedrijven en organisaties
 • Commerciële bedrijven: bedrijven die hun energie-efficiëntie willen verbeteren door middel van investeringen in duurzame technologieën zoals warmtepompen.
 • Non-profit organisaties: organisaties die niet gericht zijn op winst, maar wel baat hebben bij energiebesparende maatregelen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

De Renolution premie voor warmtepompen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen:

 1. Het gebouw: het gebouw moet minstens 10 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
 2. Installatie: de installatie van de warmtepomp moet worden uitgevoerd door een RESCert-gecertificeerde installateur. Indien de installateur niet gecertificeerd is, moet een gecertificeerde installateur de installatie controleren en goedkeuren.
 3. Energie-efficiëntie: warmtepompen moeten voldoen aan specifieke minimale energie-efficiëntie-eisen. Voor warmtepompen met een nominaal vermogen van minder dan 70 kW is een energie-efficiëntieklasse van minimaal A+ vereist.
 4. Specifieke installatie-eisen: de warmtepomp moet een buitenunit hebben of een luchtinlaat buiten het beschermde volume.
 5. Uitsluitingen: lucht-lucht warmtepompen en warmtepompen voor het verwarmen van privé zwembaden komen niet in aanmerking voor de premie.

Voor de overige voorwaarden kan je terecht op de website van de Renolution.

Stappenplan: renolution warmtepomp premie aanvragen

1. Wanneer moet ik de subsidieaanvraag voor de warmtepomp indienen?

 • De aanvraag voor RENOLUTION-premies moet worden ingediend na de uitvoering van de werkzaamheden, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur.
 • Als je meerdere ondernemingen hebt ingeschakeld, kun je de premieaanvragen afzonderlijk indienen.

2. Welke documenten moeten bij de subsidieaanvraag voor de warmtepomp worden ingediend?

 • Attest van de aannemer – Algemene informatie en Technisch luik.
 • Controlerapport door een RESCert-erkend installateur.
 • Gedetailleerde facturen en betalingsbewijzen.
 • Aanvullende documenten zoals inkomensbewijzen voor inkomenscategorieën II of III.

3. Waar moet ik de subsidieaanvraag voor de warmtepomp indienen?

 • Maak een schatting van het premiebedrag op IRISbox.
 • Laat de onderneming de attesten van de aannemer invullen.
 • Dien je aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe.

4. Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag?

 • Binnen 90 dagen na het indienen van je aanvraag ontvang je een beslissing.
 • Als je dossier niet compleet is, krijg je 90 dagen om de ontbrekende documenten in te dienen.

5. Welke controles kan de Administratie uitvoeren?

 • De administratie kan aanvullende documenten opvragen of een bezoek ter plaatse brengen om de juistheid van de informatie te verifiëren.

Subsidie voor een warmtepomp aanvragen als particulier – Wallonië

In Wallonië wordt de premie voor een warmtepomp de Habitation premie genoemd.

Wie komt in aanmerking?

De warmtepomp premie in Wallonië is beschikbaar voor de volgende doelgroepen:

Particuliere eigenaars
 • Volledige eigenaars: personen die volledige eigendom hebben over een woning in het Waalse Gewest.
 • Gedeeltelijke eigenaars: personen die gedeeltelijk eigenaar zijn van een woning, zoals mede-eigenaars, vruchtgebruikers, of naakte eigenaars.
Huurders

Huurders kunnen ook in aanmerking komen voor de premie, mits zij toestemming hebben van de verhuurder om de energiebesparende maatregelen, zoals de installatie van een warmtepomp, uit te voeren.

Minderjarigen

Personen die minstens 18 jaar oud zijn of als minderjarige geëmancipeerd zijn, kunnen de subsidie aanvragen.

Verenigingen van Mede-eigenaars

Verenigingen van mede-eigenaars die gezamenlijke energie-efficiëntie maatregelen willen treffen in gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen.

De voorwaarden

In Wallonië zijn er specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie op warmtepompen:

 1. Leeftijd en eigendom: Je moet minstens 18 jaar oud zijn en zakelijk recht hebben op de woning (bijvoorbeeld volledige of gedeeltelijke eigenaar, vruchtgebruiker).
 2. Locatie: De woning moet zich in het Waalse Gewest bevinden (buiten de Duitstalige gemeenschap).
 3. Leeftijd van de woning: de woning mag geen nieuwbouw zijn en moet minimaal 15 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
 4. Bestemming van het gebouw: Het gebouw moet voor minimaal 50% bestemd zijn voor bewoning.
 5. Woon- en aanwezigheidsvereiste: Je moet in de woning wonen of aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden en ermee instemmen om er minimaal vijf jaar te wonen na de voltooiing van de werken.
 6. Energieaudit: voorafgaand aan de installatie moet een goedgekeurde huisvestingsauditeur een energieaudit uitvoeren. Deze audit beoordeelt de energiekwaliteit van de woning en is essentieel om de subsidie te verkrijgen.
 7. Installatie: de warmtepomp moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerde installateur om ervoor te zorgen dat de energieprestaties voldoen aan de eisen.

Stap-voor-stap proces

1. Uitvoering van werken:

 • Laat de werkzaamheden uitvoeren door een bij ‘la Banque-Carrefour des Entreprises’ geregistreerde aannemer.
 • De eindfactuur moet gedateerd zijn tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025.
 • Facturen moeten na 05/01/2022 zijn gedateerd.

2. Indiening van het verzoek:

 • Dien je aanvraag in binnen 8 maanden na de eindfactuur, uiterlijk op 31 augustus 2026.
 • Verstuur het aanvraagformulier met technische bijlagen en benodigde documenten online of per post.
 • Je ontvangt binnen 15 dagen een ontvangstbevestiging.

3. Na de subsidieaanvraag voor de warmtepomp:

 • Als je dossier compleet is, ontvang je je bonus na de analyse.
 • Als je dossier niet compleet is, krijg je 60 dagen om het aan te vullen.

4. Controles:

 • De administratie kan binnen vijf jaar de authenticiteit van de verstrekte informatie controleren.
Kom in contact met de beste vakspecialisten uit je regio.

Veelgestelde vragen

Hoeveel bedraagt de subsidie voor warmtepompen?

De hoogte van de subsidie hangt af van het type warmtepomp en je inkomenscategorie. In Vlaanderen kunnen bewoners uit de laagste inkomenscategorie of verhuurders tot 50% van het factuurbedrag terugkrijgen. De premies bedragen bijvoorbeeld € 6.400 voor een geothermische warmtepomp en € 480 voor een lucht-lucht warmtepomp. In Brussel varieert de premie van € 4.500 tot € 6.500 per wooneenheid. In Wallonië kunnen premies oplopen tot € 9.000, afhankelijk van je inkomen en het type warmtepomp.

Hoeveel subsidie voor warmtepompen in 2024?

De subsidies voor warmtepompen in 2024 blijven grotendeels hetzelfde als in voorgaande jaren, met enkele aanpassingen per gewest. In Vlaanderen blijven de basispremies zoals € 6.400 voor geothermische warmtepompen en € 4.800 voor lucht-water warmtepompen. Brussel en Wallonië bieden ook vergelijkbare premies aan, afhankelijk van het type warmtepomp en de inkomenscategorie. Raadpleeg de officiële websites van de gewesten voor de meest actuele informatie.

Is er nog subsidie voor warmtepompen?

Ja, er zijn nog steeds subsidies beschikbaar voor de installatie van warmtepompen in België. Vlaanderen, Brussel en Wallonië bieden verschillende subsidiemogelijkheden om de overstap naar duurzame energie te stimuleren. Deze subsidies kunnen een aanzienlijk deel van de warmtepomp kosten dekken.

Hoe werkt het?
1
Beschrijf je project

Vertel ons waar je naar op zoek bent. Wat zijn je wensen?

2
Vergelijk vakspecialisten

Kom in contact en vergelijk offertes van vakspecialisten.

3
Kies jouw vakspecialist

Ga voor de vakspecialist die het best past bij jouw project.

4
Geniet van het resultaat

Deel het met anderen en laat een review achter.

Waarom Homedeal?
350.000

350.000 geplaatste opdrachten per jaar

2.000

Ruim 2.000 aangesloten vakspecialisten

169

169 verschillende vakgebieden